Forskningsmetodik i Programvaruteknik och Datavetenskap

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 3 till 2024 vecka 12
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: B3J7N
  • Kurskod: PA2554
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Forskningsmetodik i Programvaruteknik och Datavetenskap, 7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, verktyg, språk, modeller/design och algoritmer och hur dessa påverkar olika system, organisationer och människor. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig.
Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning och utvärdering och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Ahmad Nauman Ghazi

nauman.ghazi@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är datavetenskap?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar