Finansiering och investeringsanalys

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 3 till 2024 vecka 12
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1F
  • Anmälningskod: BCAPL
  • Kurskod: IY2618
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Finansiering och investeringsanalys, 7,5 hp

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv beroende på företags typ samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument beroende på typ av företag och marknad de agerar på.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Maryna Brychko

maryna.brychko@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×