Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre

Programkurstillfälle, 15 hp

  • Studietid: 2024 vecka 3 till 2024 vecka 22
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Språk: Svenska
  • Nivå: A1E
  • Anmälningskod: BPD7Y
  • Kurskod: OM2535
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre, 15 hp

Syftet med kursen är att studenten fördjupar kunskapen om forskningsdesign, forskningsmetod, forskningsetik samt sin förmåga att tillämpa forskningsprocessens steg i ett examensarbete i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre. Syftet är också att studenten vidareutvecklar förmågan att kritiskt granska, bedöma och diskutera eget samt andras examensarbete.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Christel Borg

christel.borg@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar