Programvaruarkitektur och kvalitet

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 3
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Språk: Engelska
  • Nivå: G1F
  • Anmälningskod: BXKAF
  • Kurskod: PA1453
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp

Programvaruarkitektur är ett viktigt tekniskt koncept i modern, storskalig programvaruutveckling, där programvaruarkitektur tjänar flera syften: planering av utvecklingsresurser; analys av problemdomänen från flera olika perspektiv med hjälp av arkitekturella vyer, samt abstraktion av stora mängder information för att uppnå en användbar översikt av systemet. Dessutom är programvaruarkitekturen och de beslut som fattats angående dess konstruktion nyckelkomponenter för att planera och åstadkomma specifika nivåer av kvalitet i det färdiga systemet och därmed också avgörande för systemets framgångsmöjligheter.
I kursen förväntas studenten skaffa sig detaljerad kunskap om programvaruarkitektur och kvalitet, om programvaruarkitektur och dess relaterade beslutseffekter på kvaliteten på den utvecklade programvaran.
Studenten förväntas uppnå detaljerad förståelse om hur: i) programvaruarkitektur av befintliga programvarusystem dokumenteras; ii) programvaruarkitekturer konstrueras baserat på moderna metoder och ideer, till exempel arkitekturstilar, -mönster och taktiker, genom att ta hänsyn till den önskade programvaran, den omgivande teknologin och utvecklingsorganisationen; iii) resonera sakligt och faktabaserat om en specifik programvaruarkitekturs lämplighet för en viss produkt eller tjänst.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Usman Nasir

usman.nasir@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar