Masterarbete i datavetenskap

Programkurstillfälle, 30 hp

  • Studietid: 2025 vecka 4 till 2025 vecka 23
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart 100%
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A2E
  • Anmälningskod: BAKGG
  • Kurskod: DV2572
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Masterarbete i datavetenskap, 30 hp

Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet datavetenskap. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Yan Hu

yan.hu@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är datavetenskap?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar