Introduktion till programvarudesign och arkitektur

Programkurstillfälle, 5,0 hp

  • Studietid: 2025 vecka 4 till 2025 vecka 13
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, tredjedelsfart 33%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1F
  • Anmälningskod: BFHKK
  • Kurskod: PA1460
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Introduktion till programvarudesign och arkitektur, 5,0 hp

Arkitekturen och designen av ett mjukvarusystem påverkar i hög grad kvaliteten på systemet och kostnaden för utvecklingen. Utgående från grundläggande objektorienterade begrepp och designprinciper analyseras och modelleras ett systems struktur och beteende med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language) i en strukturerad arbetsmetodik, Unified Process. Arbetsmetodiken utgår från en beskrivning av kundkrav och bygger en spårbar kedja via olika UML-modeller hela vägen fram till implementation och testning. Den strukturerade arbetsmetodiken och modelleringsspråket UML ger ett stöd till designarbetet, men för att skapa en hållbar programvarudesign krävs också en förståelse för grundläggande designprinciper och designmönster. Designmönster är generella lösningsförslag på vanligt förekommande problem, och som 
mjukvaruutvecklare förväntas man känna till och kunna anpassa dessa generella lösningar till de konkreta utmaningar man försöker lösa. Grundläggande designprinciper beskriver hur man fördelar olika typer av ansvar mellan klasser för att få löst kopplad och lättunderhållen programvarukod. I takt med att system växer måste man också ägna uppmärksamhet åt dess arkitektur, dvs. dess övergripande struktur av delsystem och komponenter, ur såväl ett konstruktionsperspektiv som ett runtime-perspektiv. Analogt med designmönster finns det arkitekturmönster som underlättar skapandet och underhållet av större system med olika önskade kvalitetsegenskaper.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Mikael Svahnberg

mikael.svahnberg@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×