Plan- och miljörätt

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2025 vecka 04 till 2025 vecka 08
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: G2F
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Kurskod: FM1488
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Plan- och miljörätt, 7,5 hp

Kursens syfte är att lära ut grunderna i plan- och bygglagstiftningen, med fokus på PBL, samt angränsande miljölagstiftning, med fokus på Miljöbalken. Grundläggande rättsprinciper och begrepp introduceras i kursen. En översikt ges med avseende på hur de olika lagarna har utvecklats samt hur de tillämpas idag.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×