Forskningsmetodik i industriell ekonomi

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2025 vecka 45 till 2026 vecka 3
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Språk: Engelska
  • Nivå: AXX
  • Anmälningskod: BMWFH
  • Kurskod: IY2596
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Forskningsmetodik i industriell ekonomi, 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge studenter kunskaper om vetenskapsteorier och forskningsmetodik för både kvalitativa och kvantitativa studier inom industriell ekonomi. I detta ingår att formulera forskningsproblem, behandla urval och utformning av forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man genomför och rapporterar en vetenskaplig studie.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Mojtaba Hosseini

mojtaba.hosseini@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar