Forskningsmetodik i datavetenskaper

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2025 vecka 36 till 2025 vecka 44
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Språk: Engelska
  • Nivå: G2F
  • Anmälningskod: BTAQX
  • Kurskod: PA1478
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Forskningsmetodik i datavetenskaper, 7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta
sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. En nyckelfråga i
forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, verktyg, språk, design och algoritmer och hur dessa påverkar olika system, organisationer och människor. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning och utvärdering och får först erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Eriks Klotins

eriks.klotins@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×