Programvaruarkitektur och kvalitet

Programkurstillfälle, 6 hp

  • Studietid: 2025 vecka 36 till 2025 vecka 44
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Språk: Engelska
  • Nivå: G1F
  • Anmälningskod: BUL99
  • Kurskod: PA1454
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Programvaruarkitektur och kvalitet, 6 hp

Programvaruarkitektur är ett viktigt tekniskt koncept i modern, storskalig programvaruutveckling, där programvaruarkitektur tjänar flera syften: planering av utvecklingsresurser; analys av problemdomänen från flera olika perspektiv med hjälp av arkitekturella vyer, samt abstraktion av stora mängder information för att uppnå en användbar översikt av systemet. Dessutom är programvaruarkitekturen och de beslut som fattats angående dess konstruktion nyckelkomponenter för att planera och åstadkomma specifika nivåer av kvalitet i det färdiga systemet och därmed också avgörande för systemets framgångsmöjligheter.
I kursen förväntas studenten skaffa sig detaljerad kunskap om programvaruarkitektur och kvalitet, om programvaruarkitektur och dess relaterade beslutseffekter på kvaliteten på den utvecklade programvaran.
Studenten förväntas uppnå detaljerad förståelse om hur: i) programvaruarkitektur av befintliga programvarusystem dokumenteras; ii) programvaruarkitekturer konstrueras baserat på moderna metoder och idéer, tex. arkitekturstilar, -mönster och taktiker, genom att ta hänsyn till den önskade programvaran, den omgivande teknologin och utvecklingsorganisationen; iii) resonera sakligt och faktabaserat om en specifik programvaruarkitekturs lämplighet för en viss produkt eller tjänst.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Franz Zieris

franz.zieris@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar