Kandidatarbete, vetenskaplig uppsats

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2026 vecka 14 till 2026 vecka 23
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: G2E
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Kurskod: FM1496
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Kandidatarbete, vetenskaplig uppsats, 15 hp

Kursens syfte är att studenten självständigt ska kunna redovisa ett arbete som behandlar relevanta kunskaper och färdigheter inom ämnet fysisk planering. Uppsatsen ska vara en fördjupning inom ämnet och vila på vetenskaplig grund och beprövad praktik samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet fysisk planering.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×