Kandidatarbete, planeringsprojekt

Programkurstillfälle, 15 hp

  • Studietid: 2026 vecka 14 till 2026 vecka 23
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart 100%
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G2E
  • Anmälningskod: BJKJK
  • Kurskod: FM1497
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Kandidatarbete, planeringsprojekt, 15 hp

Kursens syfte är att studenten självständigt ska kunna redovisa ett arbete som behandlar relevanta kunskaper och färdigheter inom ämnet fysisk planering. Planeringsprojektet skall vara en fördjupning inom ämnet och vila på vetenskaplig grund och beprövad praktik samt bidra till kunskapsutveckling inom ämnet fysisk planering.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Manda Bensköld

manda.benskold@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar