Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer

Programkurstillfälle, 18,0 hp

  • Studietid: 2027 vecka 3 till 2027 vecka 22
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G2E
  • Anmälningskod: BC9NY
  • Kurskod: DV1583
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer, 18,0 hp

Examensarbetskurs för högskoleingenjör och teknologie kandidat i samband med högskoleingenjörsexamen. Syftet med examensarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i datavetenskap. Syftet är vidare att planera, utveckla, genomföra och presentera ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbete på teknologie kandidatnivå inom området datavetenskap. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier, utvecklingsarbete och rapportskrivning. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet samt kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Prashant Goswami

prashant.goswami@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är datavetenskap?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×