Bedöma och designa inom omställningar till hållbarhet

Programkurstillfälle, 6,0 hp

  • Studietid: 2028 vecka 44 till 2029 vecka 2
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Språk:
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: BT67F
  • Kurskod: SL2565
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Bedöma och designa inom omställningar till hållbarhet, 6,0 hp

Syftet med kursen är att ge deltagarna både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om metoder och verktyg för att analysera ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetseffekter, och iterativt förbättra hållbarhetsprestandan för designlösningskoncept. Studenten får kunskap och färdigheter för att börja designa och utveckla produkt-tjänstsystem (PSS) koncept som strategiskt bidrar till hållbarhet, inklusive tillämpning och kritisk utvärdering av avancerade designstrategier för detta ändamål. Studenten kan utforska designstrategier som är lämpliga för fysiska och digitala produkter, såväl som tjänster. Studenterna kommer att lära sig fördelar och nackdelar med olika förhållningssätt till ovanstående och hur man tillämpar och integrerar dessa förhållningssätt i olika faser av innovationsprocessen.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Denny Carolina Villamil Velasquez

denny.carolina.villamil.velasquez@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×