Webbprogrammering och Databaser

Kurspaket, 30 hp

  • Startvecka: v.34
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Ort: Distans
  • Anmälningskod: BTH-KP671

Tillfället är stängt för anmälan

Innehåll

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:

Webbteknologier, 7,5 hp
Teknisk webbdesign och användbarhet, 7,5 hp
Webbprogrammering och databaser, 7,5 hp
Objektorienterade webbteknologier 7,5 hp

Lär dig använda den senaste tekniken för att utveckla databasdrivna webbplatser och webbapplikationer. Du börjar med en översikt av de senaste versionerna av HTML och CSS och bygger en webbplats som med hjälp av PHP lagrar sitt innehåll i databasen SQLite. Du jobbar vidare med design och användbarhetsaspekter ur ett praktiskt och programmeringsinriktat perspektiv där du bygger olika teman till din webbplats via en CSS preprocessor. Därefter blir det mer databaser och du bygger en databasdriven webbplats med teknikerna JavaScript, Node, ramverket Express och MySQL/MariaDB. Du avslutar med ett objektorienterat synsätt på programmeringsspråket PHP i sammanhang av ramverk för webbapplikationer där du använder ett objektorienterat gränssnitt mot databasen MySQL. Alla kurser är praktiskt inriktade och examineras med ett projekt eller programmeringstenta. All undervisning och examination sker på distans. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

De fyra kurserna är hälften av första årets kurser på utbildningarna Webbprogrammering 120/180hp. Du kan tillgodoräkna dig kurserna i kurspaketet om du fortsätter studera på utbildningen Webbprogrammering.

Titta även på kurspaketet Webbutveckling och programmering, 30 hp. Du kan studera på de båda kurspaketen samtidigt, eller efter varandra.

Kurspaketsansvarig: Mikael Roos
E-post: webbprogrammering@bth.se