Konstruktion för tekniker

Kurspaket, 30 hp

  • Startvecka: v.35
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Anmälningskod: BTH-KP687

Innehåll

Kurspaketet har fokus på konstruktion inom produktutveckling, där du får teoretisk bakgrund och verktyg för att utföra konstruktionsberäkningar.

Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7,5 hp vilka examineras separat:

  • Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp
  • Grundläggande hållfasthetslära för tekniker 7,5 hp
  • Dimensionering och materialval 7,5 hp
  • Grundläggande maskinelement för tekniker 7,5 hp

Kurspaketet inleds med kursen Grundläggande mekanik för tekniker. Kursen ger kunskaper om krafter och moment samt hur man utför jämviktsberäkningar. Dessa kunskaper är nödvändiga att ha med sig in i den andra kursen Grundläggande hållfasthetslära för tekniker, där man lär sig att förstå hållfasthetstekniska företeelser såsom till exempel skjuvning, böjning och vridning. I kursen Dimensionering och materialval övas förmågan att välja material och dimensionera mekaniskt belastade detaljer. Kurspaketet avslutas med kursen Grundläggande maskinelement för tekniker där man får kunskaper om olika maskinelement såsom till exempel lager, fjädrar och bromsar samt deras verkningssätt. All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

Detta är det fjärde av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningsprogrammet Produktutveckling 120 hp. Med kurspaketen kan du lättare kombinera dina studier med andra åtaganden då du läser på halvfart. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår.

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
För tillträde till kurspaketet krävs till den första kursen sammanlagt 4,5 hp avklarat från följande kurser: Fysik för produktutveckling, Matematik 1 för produktutveckling och Matematik 2 för produktutveckling eller sammanlagt 4,5 hp avklarat från Fysik för produktutveckling och Matematik för produktutveckling. Förkunskaper i efterföljande kurser bygger på de kurser som inleder kurspaketet. För detaljer om förkunskapskrav se respektive kursplan.

URVALSMETOD
Urval till studieplatserna baseras på följande urvalsgrupper: Högskolepoäng 100%. Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 165 högskolepoäng. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×