Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård – HT-22 deltid 50% distans

Grattis till din studieplats på BTH!

Välkommen till programmet Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård!

Programmet startar med ett obligatoriskt upprop måndag 29 augusti kl. 13.00 på ett online-möte i Zoom. Information om detta möte samt möteslänk skickas ett par dagar innan terminsstart till den e-postadress du angav vid ansökan på Antagning.se. För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna i förhand, registreringen är öppen mellan 29 juli och 8 augusti. Läs mer om registrering i avsnittet nedan ”Det här ska du göra härnäst”.

Besök gärna sidan Nyss antagen för mer information och tips inför din studiestart. Den 29 augusti håller BTH en välkomstdag för nya studenter. Ta del av rektor Mats Vibergs välkomnande med mera i Studentportalen.

Det här ska du göra

1. Aktivera ditt studentkonto (från 26 juli)
Du kommer att få ett epost med länk till aktiveringen. Du kan läsa mer på Studentportalen – Kom igång.

2. Registrera dig på kurserna (från 26 juli)
För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna. Instruktioner finns på Studentportalen – Kom igång.

3. Delta på uppropet (26 augusti)
Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet måste du kontakta programansvarig. Om du inte deltar vid uppropet eller inte meddelat att du inte kan närvara förlorar du din plats på programmet.

Lärplattform och utrustning

BTH förutsätter att alla studenter har tillgång till egen dator. Det finns endast en begränsad tillgång till datorer i våra datorsalar på campus. Du behöver även ha tillgång till kamera, headset med mikrofon och internetuppkoppling vid digital undervisning. Här hittar du eventuella rekommendation om prestanda för din dator.

Lärplattformen Canvas används för samtliga kurser och program på campus och i digital undervisning. När du aktiverat ditt studentkonto och registrerat dig på kurs har du access till program- och kurssidor i Canvas.  Här hittar du mer information om Canvas, Zoom och andra digitala verktyg som du har tillgång till på BTH.

Program- och kursinformation

Information från programansvarig om programmet och från kursansvarig om kurser hittar du på respektive sida i Canvas. Deltagande på program- och kursupprop är alltid obligatoriskt. Om du av någon anledning inte kan delta ska du meddela det till program- eller kursansvarig.

Kurser under den inledande terminen är:

, 30 hp Studietid: 2022 vecka 35 till 2023 vecka 22 Kurskod: OM2536

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fokuserar mot specialistsjuksköterskans profession och vetenskapliga förhållningssätt och för dig som redan nu vill fördjupa dig i kursens innehåll kan följande böcker rekommenderas att börja med.

Edberg, A.-K. Ehrenberg, A. Friberg, F. Wallin, L. Wijk, H. Öhlén, J. (red). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: Natur och Kultur.

Hamrin, E. Kihlgren, M. Rinell Hermansson, A. Östlinder, G. (red). (2014). När omvårdnad blev vetenskap. Stockholm: Liber.

McEwen, M. Wills, E. M. (2014). Theoretical basis for nursing. China: Wolter Kluwer.

Polit, D. F. Beck, C. T. (2017). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice. China: Wolters Kluwer.

Har du frågor?

Om du fortfarande har frågor efter att du läst välkomstbrevet och besökt sidan
Nyss antagen, kontakta då studentreception@bth.se.