Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård – HT-22 deltid 50% distans

Grattis till din studieplats på BTH!

Välkommen till programmet Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård!

Programmet startar med ett obligatoriskt upprop måndag 29 augusti kl. 13.00 på ett online-möte i Zoom. Information om detta möte samt möteslänk skickas ett par dagar innan terminsstart till den e-postadress du angav vid ansökan på Antagning.se. För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna i förhand, registreringen är öppen mellan 29 juli och 8 augusti. Läs mer om registrering i avsnittet nedan ”Det här ska du göra härnäst”.

Besök gärna sidan Nyss antagen för mer information och tips inför din studiestart. Den 29 augusti håller BTH en välkomstdag för nya studenter. Ta del av rektor Mats Vibergs välkomnande med mera i Studentportalen.

Det här ska du göra

1. Aktivera ditt studentkonto

Du kan aktivera ditt studentkonto när du fått e-post från BTH om studentkontot. Information och länk till aktivering finns på Studentportalen – Kom igång. Om du inte fått e-post om studentkonto en vecka innan registreringsperioden stänger, vänligen kontakta  IT-helpdesk.

2. Registrera dig på kurserna

För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna. Registrering gör du i Ladok för studenter, logga in med ditt studentkonto. Registreringsperioder hittar du här. Vid frågor, kontakta studentreception@bth.se. 

3. Delta på programuppropet

Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet måste du kontakta programansvarig. Om du inte deltar vid uppropet eller inte meddelat att du inte kan närvara förlorar du din plats på programmet.


Sidor att besöka

Nyss antagen finns tips om bland annat bostad, ekonomi och om hur du får en bra studiestart.

Studentportalen kan du hitta mer information för dig som ny student, schema för introduktionsveckan, lärplattformen Canvas och kontaktuppgifter till BTH.

Lärplattform och utrustning

BTH förutsätter att alla studenter har tillgång till egen dator. Det finns endast en begränsad tillgång till datorer i våra datorsalar på campus. Du behöver även ha tillgång till kamera, headset med mikrofon och internetuppkoppling vid digital undervisning. Här hittar du eventuella rekommendation om prestanda för din dator.

Lärplattformen Canvas används för samtliga kurser och program på campus och i digital undervisning. När du aktiverat ditt studentkonto och registrerat dig på kurs har du access till program- och kurssidor i Canvas.  Här hittar du mer information om Canvas, Zoom och andra digitala verktyg som du har tillgång till på BTH.

Program- och kursinformation

Information från programansvarig om programmet och från kursansvarig om kurser hittar du på respektive sida i Canvas. Deltagande på program- och kursupprop är alltid obligatoriskt. Om du av någon anledning inte kan delta ska du meddela det till program- eller kursansvarig.

Kurser under den inledande terminen är:

, 30,0 hp Studietid: 2022 vecka 35 till 2023 vecka 22 Kurskod: OM2536

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fokuserar mot specialistsjuksköterskans profession och vetenskapliga förhållningssätt och för dig som redan nu vill fördjupa dig i kursens innehåll kan följande böcker rekommenderas att börja med.

Edberg, A.-K. Ehrenberg, A. Friberg, F. Wallin, L. Wijk, H. Öhlén, J. (red). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: Natur och Kultur.

Hamrin, E. Kihlgren, M. Rinell Hermansson, A. Östlinder, G. (red). (2014). När omvårdnad blev vetenskap. Stockholm: Liber.

McEwen, M. Wills, E. M. (2014). Theoretical basis for nursing. China: Wolter Kluwer.

Polit, D. F. Beck, C. T. (2017). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice. China: Wolters Kluwer.

Bra att veta

På BTH arbetar vi för att alla nya studenter ska komma in i sina studier, hitta sin plats, få nya kompisar och känna sig hemma på våra campus i Karlskrona och Karlshamn. Våra preppledare är studenter på BTH som kan ge tips, information och svara på frågor från dig som är ny student. Allt du som ny student har funderingar om kan du fråga våra preppledare. Läs mer om Preppen på Studentportalen.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×