Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Organisation

Kontaktpersoner;

Sektionschef tf:  Marie Aurell

Mailadress till. marie.aurell@bth.se
0455-38 56 09


Avdelningen för Ekonomivetenskap: Marie Aurell

Mailadress till. marie.aurell@bth.se
0455-38 56 09


Avdelningen för Samhällsvetenskap: Marie Aurell

Mailadress till. marie.aurell@bth.se
0455-38 56 09


Avdelningen för Ekonomi och Administration: Marie Aurell

Mailadress till. marie.aurell@bth.se
0455-38 56 09


Rådet för Utbildningskvalité, ordförande:  Gunilla Albinsson

 

Mailadress till: gunilla.albinsson@bth.se
0455 -38 56 37


Programansvarig Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling:  Jennie Blomqvist


Mailadress: jennie.blomqvist@bth.se
0455-38 56 04


Programansvariga Ekonom online:  Anders Wrenne


Mailadress till: anders.wrenne@bth.se
0455-38 56 21


Programansvariga för Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation:  Kajsa Petersson och Ingalill johansson

Mailadress till: kajsa.petersson@bth.se
0455- 38 56 35

Mailadress till: ingalill.johansson@bth.se
0455- 38 53 69


Programansvarig för Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning:  Kerstin Arnesson och Gunilla Albinsson

Mailadress till: kerstin.arnesson@bth.se
0455- 38 53 64

Mailadress till: gunilla.albinsson@bth.se
0455- 38 56 37

Programansvarig för Masterprogrammet i entreprenörskap och

innovation:  Philippe Rouchy

Mailadress till : philippe.rouchy@bth.se
0455- 38 53 79


Programansvarig för Magisterprogrammet i entreprenörskap:

Philippe Rochy

Mailadress till : philippe.rouchy@bth.se
0455- 38 53 79Programansvarig för Magisterprogram i pedagogik för lärande,utveckling och kommunikation:

Rose-Marie Olsson

Mailadress till: rose.marie.olsson@bth.se
0455- 38 53 58


Programansvarig för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation:

Per Eisele

Mailadress till: per.eisele@bth.se
0455- 38 55 90


Programansvarig för MBA-programmet:

Britt Aronsson

Mailadress till: britt.aronsson@bth.se
0455- 38 56 16


Sektionsadministratör: Jessica Mattsson

Mailadress till: jessica.mattsson@bth.se
0455-38 55 76


Sektionsadministratör: Karin Fröborg

Mailadress till: karin.froborg@bth.se
0455-38 52 34


Sektionsstudievägledare:  Lena Sellberg

Mailadress till: lena.sellberg@bth.se
0455-38 56 34

Ekonom: Agneta Ringsby

Mailadress till: agneta.ringsbykulenovic@bth.se
0455-38 52 11

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

Ansök här

|