Ämnesguide spel- & programvaruteknik

Spel- & programvaruteknik

Bibliotekets resurser för dig som läser: Spel- och programvaruteknik, spelprogrammering, och webbprogrammering.

Söka

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information.
Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här hittar man våra tryckta böcker och alla elektroniska artiklar, böcker, uppsatser, konferenser och avhandlingar som finns i de litteraturdatabaser vi prenumererar på.

Summon@BTH

E-Böcker

Sök fram e-böcker direkt i Summon@BTH eller använd våra e-bokspaket som passar ditt ämne.

Lista på ebokspaket inom datavetenskap

Uppslagsverk

En bra hjälp att definiera och identifiera sökord och hitta förkortningar får du genom att använda de uppslagsverk inom datavetenskap som biblioteket prenumererar på.

Uppslagsverk

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar inom datavetenskap kan du börja din sökning i referensdatabasen Scopus. Vill du ha tag på artikeln i fulltext, använd länkservicen GetIt@BTH.

Scopus

Lista på referensdatabaser inom datavetenskap

Lista på förlagens artikeldatabaser

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Proceedings

Proceedings eller konferenstryck hittar du i referensdatabaserna Scopus och Web of Science eller i fulltextdatabaserna Lecture Notes in Computer Science (Springer), IEEE eller ACM.

Lista på databaser med proceedings

Citeringar

I dessa databaser kan du se om artiklarna har blivit citerade:

Lista på citeringsdatabaser

Sökmotorer för vetenskaplig litteratur på Internet

Använd bibliotekets länkar för att få tillgång till resurser som BTH prenumererar på. Klicka på länken GetIt@Blekinge för att få fram dokumentet.

Sökmotorer

Standarder

Vi har tillgång till alla IEEE-standarder i IEEE Xplore. I Standard e-nav kan du söka fram svenska och ISO standarder.

Lista på databaser som innehåller standarder

Examensarbeten och Avhandlingar

Lista över databaser med avhandlingar och examensarbeten

 

Skriva

Inom spel- och programvaruteknik, spelprogrammering, och webbprogrammering används oftast IEEE stilen för att skriva referenser. Använd guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

Information om att skriva akademiskt och om att publicera examensarbetet hittar du på Skriva uppsats på biblioteket webb.

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

DIVA – examensarbeten publicerade på BTH

 

 

 

Boka Bibliotekarie

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Carl Johannesson

Kontaktbibliotekarie DIDA:

Eva Norling
Telefon 0455 – 38 51 32
E-post: eva.norling@bth.se

 

 

 

 

 

Carl Johannesson
Tel 0455-38 51 14
carl.johannesson@bth.se

Foto av Anette Pettersson

Kontaktbibliotekarie DIPT:

Anette Pettersson
Telefon: 0455 – 38 51 19
E-post: anette.pettersson@bth.se