Studenter vid datorn

Ämnesguide datavetenskap & programvaruteknik

Ämnesguide - Datavetenskap & programvaruteknik

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här söker man samtidigt på alla de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på och dessutom visas allt som finns i bibliotekskatalogen också.

Summon@BTH

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar inom datavetenskap kan du förslagsvis börja din sökning i referensdatabasen Inspec. Använd länkservicen GetIt@BTH för att få fram artikeln eller beställa den.

Inspec
Lista på referensdatabaser inom datavetenskap
Lista på förlagens artikeldatabaser

Böcker

Använd BTHs bibliotekskatalog (= våra böcker i den nationella samkatalogen LIBRIS) för att söka upp bibliotekets böcker inom ditt ämne. I LIBRIS hittar du även de e-böcker som finns på BTH. E-böckerna kan du också söka direkt i respektive e-boksdatabas, till exempel Safari, Morgan and Claypool Synthesis Digital Library eller Dawsonera.

LIBRIS
E-böcker

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Du hittar även våra tidskrifter i Summon@BTH.

Summon@BTH

Proceedings

Proceedings eller konferenstryck hittar du i referensdatabaserna Inspec/Compendex, ISI Proceedings eller i fulltextdatabaserna Lecture Notes in Computer Science (Springer), IEEE eller ACM.

Lista på databaser med proceedings

Citeringar

I dessa databaser kan du se om artiklarna har blivit citerade:

Lista på citeringsdatabaser

Uppslagsverk

En bra hjälp att identifiera sökord och hitta akronymer får du genom att använda de uppslagsverk inom datavetenskap som biblioteket prenumererar på.

Uppslagsverk

Sökmotorer för vetenskaplig litteratur på Internet

Google Scholar, Microsoft Academic m fl. är sökmotorer som specialiserat sig på att finna artiklar, abstracts, avhandlingar, böcker och andra vetenskapliga dokument på nätet. Använd bibliotekets länkar för att få tillgång till resurser som BTH prenumererar på. Klicka på länken GetIt@Blekinge för att få fram dokumentet.

Sökmotorer

Kontakt

Kontaktbibliotekarie DIDD:

Jenny Gunnarsson
Telefon: 0455 – 38 51 09
E-post: jenny.gunnarsson@bth.se

Jenny

Kontaktbibliotekarie DIDD, DIKR:

Eva Norling
Telefon 0455 – 38 51 32
E-post: eva.norling@bth.se

Eva

Kontaktbibliotekarie DIPT:

Anette Pettersson
Telefon: 0455 – 38 51 19
E-post: anette.pettersson@bth.se

Anette

Kontaktbibliotekarie DIKO:

Anna Stockman
Telefon: 0455 – 38 51 02
E-post: anna.stockman@bth.se

Anna