Mångfald & jämlikhet

Ångestpodden:
Hur viktigt är det med kvinnliga ingenjörer?

Publicerad: 2023-12-13

Läs mer

Ångestpodden:
Varför är tjejer rädda för tech?

Publicerad: 2023-11-14

Läs mer