Presentationsformer

Presentationsformer

För alla presentationsformer ska ett abstract på max 300 ord skickas in. Det antagna abstractet görs tillgängligt för konferensdeltagarna innan konferensen på konferensens hemsida.

Lämna in abstract senast den 2 juni 2019

 

Presentation, 30 min

En presentation kan innebära att du presenterar ett forsknings-och/eller utvecklingsprojekt individuellt eller tillsammans med dina kollegor. Du kan också välja att presentera en best practice om du vill berätta om någon undervisningsinnovation som resulterat i till exempel mer engagerade studenter, bättre studieresultat eller kreativare undervisning. Här kan även presenteras nya idéer/verktyg/stödsystem som underlättar undervisningen och lärandeprocessen.

Presentationen ska rymma minst 10 minuter för frågor och diskussion.

600 sekunders-presentation

Under 600-sekunders presenterar du under 6 minuter och 40 sekunder (jmfr Pecha Kuscha), därefter tid för frågor. Du bestämmer själv vad du vill presentera.

Rundabordssamtal, 45 min

Presentatören verkar som ordförande och inleder diskussionen med en presentation av frågeställningen och diskussionsämnet i 5-7 minuter, därefter inbjuds deltagarna till diskussion. Frågeställningarna ska framgå i abstractet (utöver de 300 orden)

Presentera din kursplats i Canvas, 45 minuter

Visa och berätta hur du byggt upp din kursplats i Canvas med tanke på pedagogiskt och inspirerande upplägg samt förutsättningar för ett studentaktivt lärande. Konferensens deltagare utser en vinnare av årets kursplats. Egen dator används för presentationen. Sessionen genomförs som en digital poster-session.

 

Publicering

Du kan, oavsett bidragsform, skicka in en fullständig artikel efter konferensen, till konferensens proceedings. Accepterade bidrag kommer att publiceras i digital form och vara sökbara i lärosätets forskningsdatabas.

Det finns inget absolut riktmärke för längden på artiklar men omfattningen bör vara som vilken akademisk konferensartikel som helst inom ditt eget fält dock ej längre än 15 sidor. Detaljerade instruktioner för fullständig artikel publiceras efter konferensen.