”70 000 saknas inom tech-branschen till 2024”

Kompetensbristen inom tech-branschen hotar svensk innovationskraft och tillväxt – 70 000 personer saknas till 2024. Det skriver IT&Telekomföretagen i sin senaste rapport som bland annat syftar till att ge ungdomar en bild av behovet av kompetens kopplat till digitaliseringen, men också ge en inblick i en dynamisk sektor med stora framtidsmöjligheter.

Enligt rapporten är det personer med utbildning på högskolenivå som efterfrågas, framför allt inom systemvetenskap/ IT eller inom någon ingenjörsinriktning. Kraven på erfarenhet är höga inom vissa områden men inom programmering och DevOps svarar arbetsgivarna att det räcker att ha arbetat ett par år eller att det inte behövs någon arbetslivserfarenhet alls.

-Det är en intressant rapport som tydligt visar vilka möjligheter som finns och kommer att finnas för dem som utbildar sig inom mjukvaruutveckling, programmering, data science, spelutveckling med mera, säger Eva Pettersson, prorektor vid BTH.

-Det känns därför mycket bra att BTH erbjuder utbildningar inom precis de områden som efterfrågas. Vi har såväl längre civilingenjörsprogram som kortare kandidat- och högskoleexamensprogram inom dessa spännande områden. För de som redan är yrkesverksamma har vi påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå samt en stor mängd fristående kurser för kompetensutveckling, menar Eva Pettersson.

De har kartlagt behovet
Den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen har kartlagt behovet av kompetens inom den så kallade tech-sektorn och de menar att det 2024 kommer råda stor kompetensbrist inom flera sektorer. De menar att det som är verkligt utmärkande för utvecklingen av digitala produkter och tjänster är att den sker både inom det som traditionellt räknas som IT- och telekombranschen och i en lång rad andra branscher och sektorer.

I sin rapport beskriver de tech-sektorn: Techsektorn rymmer alla verksamheter som i någon form skapar, utvecklar, levererar och driver system, tjänster och produkter med digitalt innehåll i form av hård- eller mjukvara, inkluderat både renodlade leverantörer av hård- och mjukvara och tillhörande tjänster (det som kallas IT- och telekombranschen) och andra verksamheter där slutprodukterna inte är IT-produkter i sig (utan exempelvis fordon, finansiella tjänster eller resor) men där hård- och mjukvara är bärande delar.

Programmering och data science – kompetens som toppar behovet
Rapporten visar att kompetens inom data science och spelutveckling är starkt stigande och i topp bland de kompetenser som har störst ökning i efterfrågan på 3–5 års sikt. De kompetenser som till antalet efterfrågas allra starkast är olika former av programmering (främst back-end, front-end och DevOps) och projektledning. Och det är generell programmeringskompetens som efterfrågas snarare än kompetens i ett specifikt språk.

Vilka är det som saknas?
Branschorganisationen bedömer att det är 70 000 personer som saknas. De yrkesroller som toppar listan på vilka det kommer att råda störst brist är enligt rapporten:

  • Mjukvaru-/systemutvecklare
  • Data scientist/databasutvecklare
  •  Projektledare
  • Supporttekniker

Läs mer om BTH:s utbildningsområden.

———————————————-

Fakta om dem som gjort rapporten

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk IT- och telekombransch. De har 1 350 medlemsföretag – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige – och återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen.

Läs mer och ta del av rapporten här.

10 februari 2021