”AI kan öka den mänskliga kapaciteten i vården”

Ana Luiza Moraes forskar inom tillämpad hälsoteknik och hon ser maskininlärning och AI som en fantastisk potential när det gäller att angripa verkliga problem inom vården.

– Inom de sjukvårdsområden där manuell kodning skulle vara mycket opraktisk, eller till och med omöjlig, kan maskininlärning utöka den mänskliga kapaciteten, menar Ana Luiza Moraes.

Ana har i sin forskning i tillämpad hälsoteknik studerat hur maskininlärning kan lösa praktiska sjukvårdsproblem. Hon ser att maskininlärning har en fantastisk potential att angripa verkliga problem i hälsovården, särskilt med den ökande volymen av hälsodata och behovet av att hantera mer komplexa problem.

Ett område hon har tittat på är att bedöma ålder hos unga människor genom att undersöka lederna. Hon fann att vi tack vare maskininlärning kan få en automatiserad metod som ger bättre resultat och högre träffsäkerhet av åldern, jämfört med om radiologer gjort analysen.

Hon har även studerat hur maskininlärning kan användas när det gäller att förstå vilka äldre som är i riskzonen för att få demens och hur prognosen ser ut.

–  I min forskning finns goda resultat som förbättrar prognosen för friska individer som kommer att utveckla demens inom tio år, säger Ana Luiza Moraes.

Ana Louiza Moraes disputerade i tillämpad hälsoteknik den 16 september 2020. Ta del av hennes avhandling här.

30 september 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×