Årets lärare engagerar genom att lära ut med exempel från sitt eget yrkesliv

Filippa Stenberg

Blekinge studentkår har utsett Filippa Stenberg till Årets lärare. Hon undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och brinner för att ge studenterna så bra undervisning som möjligt. I studenternas motiveringar återkommer formuleringar såsom ”hon är en fantastisk förebild” för hur en sjuksköterska ska vara.

Filippa Stenberg undervisar främst i medicinkurserna på Sjuksköterskeprogrammet, det vill säga anatomi och fysiologi utifrån den friska kroppen samt i kurser i akutsjukvård. Hon håller även föreläsningar i patofysiologikurserna, till exempel om olika sjukdomar som drabbar våra organ.

Vi lär oss på olika sätt – därför vill jag variera undervisningen
Filippa berättar hur hon gör när hon lägger upp sin undervisning för att den ska bli så bra som möjligt.

-Jag försöker lägga upp undervisningen så att den ska bli intressant och rolig att lyssna på. Jag försöker använda mig av många olika läraktiviteter så att det alltid ska finns något som passar alla, eftersom vi lär oss på olika sätt, säger Filippa.

-Jag tycker också om att visa saker visuellt med kroppen, dockor eller genom att exempelvis rita på tavlan. Utöver detta försöker jag vara innovativ med nya läraktiviteter, den här terminen kommer studenterna till exempel få dissekera olika organ från djur, berättar Filippa vidare.

Tar gärna exempel från det egna arbetslivet
Studenterna som har nominerat Filippa Stenberg till Årets lärare betonar att hon är en ”förebild” och att de själva vill ”bli en sjuksköterska som hon när de är klara”.

-Jag försöker göra studenterna aktiva genom att ställa frågor och måla upp scenarion, många gånger tar jag exempel från när jag själv arbetade som sjuksköterska.

Att förklara vad yrket går ut på
Filippa Stenberg lägger även tid på att förklara vad sjuksköterskeyrket faktiskt går ut på – att vårda andra människor, att lägga sitt liv i andra människors händer samt aspekten patientsäkerhet.

-Jag lägger väldigt stor vikt vid att förklara att vi kommer vårda människor, det vi gör ska vara patientsäkert. Studenterna vi undervisar ska kanske vårda oss eller våra barn och behöver därför komma ut med aktuell och korrekt kunskap. Vi ska kunna lägga våra liv i deras händer och vara trygga med det. Att ställa krav i undervisningen är därför också en väldigt stor del, menar hon.

Lägger ner sin själ i undervisningen
Att Filippa är en engagerad lärare förstår man både utifrån studenternas motiveringar men även när hon berättar om hur hon ser på sitt arbete:
-Jag brinner för mitt jobb och lägger verkligen ner min själ i att ge studenterna en så bra undervisning som möjligt. Utnämningen Årets lärare ger mig ett bevis på att det jag gör faktiskt är bra, vilket ger mig både glädje och motivation att fortsätta utveckla och förbättra undervisningen för våra sjuksköterskestudenter, säger Filippa.

6 april 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×