Årets planstipendiater har utsetts

Planstipendaiter

Idag har Karlskrona kommun utsett årets planstipendiater. Vid dagens sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delades stipendium ut till tre studenter inom fysisk planering.

Vinnarna av planstipendierna utses av en jury som består av förvaltningschefen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt nämndens presidium.

Årets stipendiater är

Carola Raad för masterarbetet ”Den gröna, attraktiva och konkurrenskraftiga staden – En fallstudie om marknadsföring av gröna värden utifrån ett entreprenöriellt perspektiv.”

Motiveringen lyder: Hållbarhet på riktigt eller polityr? I detta arbete lägger Carola Raad med granskande blick fokus på stadens visioner för att undersöka om grön platsmarknadsföring bidrar till att förbättra miljön eller om den tvärtom används för ekonomisk tillväxt – så kallad greenwashing.

Skarpa insikter förmedlas genom de resonemang som förs i uppsatsen, vilka kan tillämpas i kommande planering för att undvika fallgropar när ritbordets goda ambitioner ska omsättas till fysisk verklighet.

Amanda Edin och William Storm för kandidatarbetet ”Offentliga rum vid den urbana vattenfronten – Gestaltning av Trossö vattenfront.”

Motiveringen lyder: Vattenkontakt tillför en stad stora möjligheter som, rätt tillvaratagen, skapar ytterligare värden för stadens invånare och besökare. I sitt kandidatarbete konstaterar Amanda Edin och William Storm att den moderna kuststaden ofta präglas av att barriärer byggts in som försvårar stadens koppling till dessa värden.

BTH gratulerar alla vinnarna!

1 december 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×