Årets Stanfordprojekt blev en lösning för att spåra och återvinna material

I årets Stanfordprojekt, där studenter samarbetar med studenter från Stanford University, har studenterna tagit fram en lösning som gör att företag kan spåra och återvinna material.

De tre BTH-studenterna; Joakim Gylleneiden, Mohammed Ali och Joel Wirén läser sista året på Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, har under en termin haft ett projekt ihop med studenter från Stanford University. Under ett flertal år har Volvo Construction Equipment varit vår industripartner i detta samarbetsprojekt.

– Syftet med Stanfordprojektet är att samarbeta över gränserna – att lära av varandra och att få en inblick i hur internationella produktutvecklingsprojekt går till, säger Christian Johansson Askling, ansvarig på BTH.

Företag har idag, tack vare digitaliseringen, möjlighet att spåra material och utrustning på byggarbetsplatser. I det här projektet utmanade Volvo CE och Volvo Connects Solutions studenterna att skapa ”digital dirt”, dvs att digitalisera jordmassor och andra material, och på så sätt bana väg för att förstå egenskaper, historik och miljöpåverkan hos byggmaterial.

– Det roligaste med projektet har varit att arbeta med hela kedjan av produktutveckling, från att ta fram vilka behov och problem som behöver lösas till att leverera en färdig produkt, menar studenterna.

Studenterna tog fram en lösning i form av en plattform som med hjälp av distribuerade sensorer och mobila sensorfyrar ger värdefull data till en bred grupp av nyckelpersoner inom byggbranschen. Med hjälp av plattformen kan man spåra material på och utanför byggarbetsplatser samt andra relevanta områden som passar användarna, individer eller företag, som främst är kopplade till försäljning, köp och transport av material. Lösningen sparar all data på ett ställe som alla som är anslutna till materialhanteringen kan ta del av. Det gör lösningen universell och kan användas mellan företag, medan myndigheter och kunder kan få tillgång till information för att kontrollera att företag som hanterar material enligt de lagar, regler, och krav som ställs på dem. Slutligen, lösningen är enkel, snabb och säker och underlättar för användaren i många avseenden.

Studenterna utvecklade hårdvara som kan optimera samlad materialtransport samt tillhandahålla spårningshistorik, och därmed tillhörande koldioxidavtryck av ett material och tillhandahålla information för att skapa kvitton och rapporter om material. Viktigast av allt, plattformen ger värde för byggarbetsplatser genom att möjliggöra återanvändning av material som tidigare var en tids-, plats- och kostnadsbörda.

– Den stora utmaningen som vi kanske inte var beredda på var hur kraftfullt det är att arbeta över olika tidszoner – Stanford och BTH har 9 timmars tidsskillnad, vilket innebär långa arbetsdagar. Det blir jobb around the clock kan man säga, säger studenterna.

14 juni 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×