Biblioteket vill skapa en självlärande diskmaskin för studenterna

Under förra året fick BTH:s bibliotek, som en av fyra högskolor, stöd av Svensk biblioteksförening för projektet ”Diskmaskinen”. Nej, det handlar inte om rengöring, utan om en stödresurs i bibliotekets informationsdisk som ska ge service åt studenterna.

Idén till projektet föddes ur bibliotekspersonalens frustration över att de ofta får lägga mycket tid på återkommande och enkla frågor av typen ”har ni den här boken?” eller ”hur kan jag skriva ut?” och så vidare. Enkla frågor som ändå tar tid – tid som istället skulle kunna läggas på mer komplexa och avancerade frågor eller uppdrag från studenterna som besöker biblioteket.

Självlärande chattbot
Lösningen på problemet blev en så kallad chattbot, alltså ett datorprogram som kan föra samtal med människor. Denna teknik finns redan, men BTH vill utveckla den vidare och det var detta som Svensk biblioteksförening gav utvecklingsmedel till.

– Det finns inte några exempel på chatbott-system i svenska bibliotek, berättar bibliotekschef Lasse Bourelius.

Nu pågår därför projekt Diskmaskinen – en självlärade informationsdiskbot – där målet är en självlärande chattbot som både kan ställa motfrågor och kan anpassa svaren efter vad som svarats tidigare under liknande samtal. En prototyp ska finnas klar till hösten och förhoppningen är att diskmaskinen ska vara igång efter årsskiftet.

– På detta sätt kan vi forma en bättre informationstjänst med hjälp av den allra senaste tekniken samtidigt som personalen får mer tid att arbeta med frågeställningar där den mänskliga intelligensen fortfarande överglänser maskinens.

Bibliotekarier och programmerare samarbetar
– Chattboten kommer  att vara tillgänglig dygnet runt och kan svara på frågor då ingen bibliotekarie finns på plats. Den kan även hjälpa dem som inte fysiskt kan komma till biblioteket. Vi tror starkt på den här projektidén och det ska bli spännande att samarbeta med programmerare från IT-avdelningen, avslutar Peter Linde.

14 februari 2019