Bli sjuksköterska med e-hälsoprofil – dags att söka

Studenter inom hälsa

Det är stor efterfrågan på sjuksköterskor. Nu är det dags att söka till vårens utbildningsstart. Möjligheterna att få jobb direkt efter examen är mycket stor, både i dag och i framtiden.

Som sjuksköterska planerar, leder och utvecklar du omvårdnadsarbetet. Du genomför medicinska behandlingar och arbetar med hälsofrämjande åtgärder. Under utbildningen gör du även verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll.

E-hälsa en naturlig del av dagens vård
E-hälsa omfattar kunskap om e-hälsoverktyg och tjänster som kan förbättra och effektivisera processer för kommunikation, arbete och omvårdnad inom vårdarbete. I dagens och framtidens samhälle är teknik en allt viktigare byggsten och BTH är i grunden en teknisk högskola med innovation och digitalisering i fokus – så e-hälsa har en naturlig plats och är central i BTH:s sjuksköterskeprogram.

Mycket praktisk träning
Som student vid BTH har du tillgång till en helt unik utbildningsklinik inom hälsoområdet som gör att du får de praktiska kunskaper som gör dig redo för ditt arbete som sjuksköterska. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med dina lärare, och du får den viktiga kopplingen mellan teori och praktik.

Du gör även en stor andel VFU, verksamhetsförlagd utbildning, inom hälso- och sjukvården. Den gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll. En del av VFU:n sker på Blekingesjukhuset som ligger en kort promenad från BTH.

Mycket goda möjligheter att få jobb
Den treåriga utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen som är internationellt gångbar, vilket gör att du kan arbeta över hela världen.

Sök senast den 16 oktober
Vid BTH startar sjuksköterskeprogrammet både på höst- och vårterminen. Nu är det dags att söka till programmet som startar januari 2024. Sök senast den 16 oktober via Antagning.se

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet.

Välkommen till BTH!

20 september 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×