BTH är topp 25 i världen då det gäller studentmobilitet

BTH är återigen bland de 25 bästa lärosätena i världen enligt U-Multirank, som jämför lärosäten världen över. BTH är topp 25 i kategorin ”internationell orientering – studentmobilitet”.

-BTH säkrade placeringen tack vare den starka närvaron av antalet internationella studenter samt att vi erbjuder studenter möjligheten att studera en del av sin utbildning utomlands, säger Mats Walter, internationaliseringsansvarig vid BTH.

U-Multirank tar hänsyn till både inkommande och utgående studentmobilitet i sin rankning.

-Internationalisering är en grundpelare vid BTH och den genomsyrar både utbildning och forskning. Vi tror att internationell erfarenhet kommer att förbereda våra studenter för deras framtida yrkesverksamhet, avslutar Mats Walter.

U-Multirank har ett flerdimensionellt, användardrivet förhållningssätt i sin rangordning av lärosätena. De jämför lärosätena inom fem olika kategorier: (1) undervisning och lärande, (2) forskning, (3) kunskapsöverföring, (4) internationell orientering och (5) regional inriktning. engagemang.

Se U-Multirank

19 november 2021