BTH – en stark aktör då länet kickstartar efter coronapandemin

Nu gör Blekinge en rejäl kickstart efter pandemin och BTH är en av dem som är med i satsningen. BTH ansvarar bland annat för att ta fram nya sätt att arbeta med grön och digital omställning – en av de stora samhällsutmaningar som vi står inför.

BTH kommer tillsammans med Region Blekinge, Almi, NetPort Science Park, Techtank, Blue Science Park och Blekinge Business Incubator att dra igång stora projekt inom olika framtidsområden med särskild tillväxtpotential.

–För att öka Blekinges innovationskraft i ljuset av stora samhällsutmaningar behöver vi investera mer storskaligt och långsiktigt i det regionala tillväxtarbetet än vi gjort tidigare, menar Andreas Larsson, vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap vid BTH.

För att kunna kickstarta länet har Region Blekinge beslutat om ett projekt med det passande namnet ”Kickstart S3”, finansierat av den Europeiska Regionalfonden.

–För BTH:s del handlar projektet exempelvis om att mer effektivt matcha vår spetskompetens inom specialiseringsområdena med de omställningsbehov som finns inom såväl offentlig som privat sektor, säger Andreas Larsson, vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap vid BTH.

Målet är att göra Blekinge till en region i framkant inom framför allt tre framtidsområden:

  • Smart industri – formningsteknologi och marin teknik.
  • Tech – digitalisering och smartare samhällen.
  • Missions – med fokus på samhällsutmaningarna klimatanpassning samt renare hav.

–Projektet syftar till att snabba på arbetet med Blekinges smarta specialiseringsstrategi, det vill säga hur vi ska utveckla de framtidsområden där Blekinge kan bli extra starka, säger Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge.

1 september 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×