BTH-forskare fick utmärkelse vid konferens i programvaruteknik

BTH-forskarna Emilia Mendes och Claes Wohlin fick utmärkelsen Bästa artikel vid den internationella konferensen Euromicro Conference Series on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA).

BTH-forskarna Emilia Mendes och Claes Wohlin samt medförfattarna Marcos Kalinowski och Katia Romero Felizardo från Brasilien, fick motta utmärkelsen Bästa artikel vid den internationella konferensen SEAA2019. Under konferensen presenterades artiklar inom sex olika områden och deras bidrag, ”Search Strategy to Update Systematic Literature Rewiews”, återfanns inom området Systematic Literature Reviews and Mapping Studies. Denna typ av studier har blivit allt vanligare inom mjukvaruområdet de senaste decennierna enligt SEAA

– Vår artikel bedömdes ha den bästa forskningskvaliteten av de artiklar som presenterades vid konferensen. Det är en stor ära för oss att få detta pris, säger Emilia Mendes.

Konferensen är ett internationellt forum för forskare, industripersoner och studenter för att presentera och diskutera de senaste innovationerna, trenderna, erfarenheterna och utmaningarna inom området mjukvaruutveckling och avancerade tillämpningar i mjukvaruintensiva system.

Systematiska litteraturöversikter är en form av sekundärstudie som använder en väldefinierad metodik för att identifiera, analysera och tolka tillgängliga bevis relaterade till en specifik forskningsfråga på ett sätt som är opartiskt och (till viss grad) repeterbart. Kartläggningsstudier är en bred genomgång av primära studier inom ett specifikt ämnesområde som syftar till att identifiera vilka bevis som finns tillgängliga i ämnet.

Nedan ses BTH-forskarnas Emilia Mendes och Claes Wohlin:

Emilia Mendes

13 november 2019