Vill värna växande företag

Idag ligger flera skatteförslag på bordet som, om de genomförs, kommer att försämra förutsättningarna för entreprenörer och växande företag. Sveriges ekonomi är god men trots detta är arbetslösheten hög. Bakom detta finns strukturella problem. Den ekonomiska politiken bör skiftas om från lönesubventioner till att ge bättre villkor till mindre och växande företag. Skatterna bör i högre grad ses som ett viktigt verktyg för tillväxt och entreprenörskap.

Johan Eklund, professor i industriell ekonomi vid BTH och VD för Entreprenörskapsforum, är en av författarna till rapporten ”Skatterna och entreprenörskapet – ­ företagsbyggande, optioner och tillväxt”. I rapporten utvecklas resonemangen vidare.

De fyra författarna drar även ett antal slutsatser av resonemangen i rapporten. Dessa redovisas i debattartikeln ”Fyra forskare: Värna jobbskapande företag” som publicerades i DI debatt den 2 februari 2017.

Läs även rapporten ”Skatterna och entreprenörskapet – ­ företagsbyggande, optioner och tillväxt”.

 

7 februari 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×