BTH-initiativ inom sportstech omnämnt i europeisk rapport

Projektet Health and Sports Technology Initiative, kopplat till BTH, är ett av endast två svenska initiativ som nämns i European Sportstech report 2022. Stina Lundgren Högbom, Global Relationship Manager i projektet, lyfts också fram för sitt stora engagemang.

Projektet Health and Sports Technology Initiative syftar till att göra Blekinge län till ett nav för teknisk innovation inom idrott och hälsa. Här ska idéer tas tillvara och utvecklas och kompetens samordnas – allt för att ta fram tekniska innovationer som sedan kan lanseras på den europeiska eller internationella marknaden.

-Vi siktar på att utveckla nya företag och vår ambition är att bli en intressant region – ett bra nav för företag inom hälsa och idrott, säger Tobias Larsson, professor vid BTH.

Stina Lundgren Högbom, expert på teknisk innovation och Global Relationship Manager för projektet, är en av 34 personer som nämns i rapporten. Hon är en som ”tillsammans driver ekosystemets tillväxt och framgång genom sitt engagemang i nya och ledande initiativ” enligt rapporten.

Health and Sports Technology Initiative är ett av endast två svenska initiativ som nämns i någon av kategorierna; investerare, inkubatorprogram eller innovationsinitiativ, enligt rapporten.

-Sammantaget stärker rapporten idén om att hälso- och sporttech är ett område som är strategiskt att investera i i framtiden. Det visar också att BTH och Blekinge har goda chanser att bli en ledande aktör, speciellt jämfört med övriga Sverige, säger projektledaren Mikael Mattsson.

I rapporten ger Stina Lundgren Högbom även råd till startupföretag:

-Under 2022 är mitt råd att vara fokuserad, fortsätta framåt och vara redo så du kan överleva 2022 även om du inte får den finansieringen du trodde. Jag hoppas verkligen att jag har fel men som det är nu verkar 2022 bli ett år av osäkerhet. Du vill vara redo och ligga i framkant när världen omkring oss börjar mogna och förstå kraften med sportstech och hur kunskap kan användas inom många fler områden än bara sport, säger hon.

Läs mer om Health and Sports Technology Initiative

19 april 2022