BTH löser IT- och biblioteksproblem på universitet i Rwanda

Då universitetet i Rwanda ombildades var IT-miljön långt ifrån optimal för studenter och personal. BTH har haft ett nära samarbete med universitetet i Rwanda sedan 2003 när det gäller att utveckla deras IT-miljö. BTH har även bidragit till att utveckla ett IT-baserat forskningsbibliotek.  

Det tidigare universitetet i Rwanda slogs 2013 ihop med sex olika högre institut och bildade dagens University of Rwanda. Ett stort problem för det nya universitetet var IT-miljön, som var långt ifrån optimal: det fanns flera olika systemleverantörer, mycket störningar i nätverken och ingen integrerad IT-miljö eller -service.

BTH:s IT-avdelning har sedan 2003 samarbetat med det afrikanska universitetet och det samarbetet intensifierades 2013 då behovet av IT-kompetens ökade.

Björn Mattsson vid BTH:s IT-avdelning har varit med under hela det Sida-stödda projektet och han har varit i Rwanda vid ett flertal tillfällen.

-Tidigare var deras IT-resurser utlokaliserade så vi har bistått dem i att skapa en integrerad IT-infrastruktur samt gett dem kunskap om hur man erbjuder IT-service och hur man kan organisera en IT-avdelning, berättar han.

Universitetet i Rwanda har idag 33 000 studenter och kollegorna från universitetet i Rwanda är mer än nöjda med samarbetet med BTH.

-Resultatet av samarbetet är att vi nu har en helt ny ”set-up” i vår IT-miljö. BTH:s IT-personal har gett oss expertkunskaper och vi har kunnat bolla med dem för att kunna omorganisera vår verksamhet. BTH har varit en mentor, berättar Eric Ngilinshuti, systemadministratör vid universitetet i Rwanda.

Under de gångna två veckorna har fyra systemadministratörer från Rwanda varit på plats på BTH för att studera hur man kan få bättre stabilitet i IT-systemen genom att skapa lokala moln, så kallad virtualisering.

BTH har även haft samarbetat med universitetet i Rwanda i skapandet av ett IT-baserat forskningsbibliotek.

-BTH har ett bra, digitalt bibliotek med stora elektroniska resurser. Det har vi arbetat med att införa på universitet i Rwanda. Ett väl fungerande bibliotek är en av grundstenarna för ett universitet, berättar Anna Stockman, bibliotekarie vid BTH, som varit drivande i detta arbete.

Både Björn Mattsson och Anna Stockman är överens om samarbetet med universitetet i Rwanda varit mycket givande även för dem.

-Vi har ställts inför många olika situationer som vi tvingats lösa, och vi har tvingats reflektera över vad vi gör. Det har varit mycket lärorikt, menar de.

Bildtext:
Från vänster: Stefan Caleklint, Geraldine Uwiringiye, Eric Ngilinshuti, Björn Mattsson, Helen Ottosson, Claude Hakizimana samt Jean Pierre Habimana. På bilden saknas Anna Stockman.

 

29 mars 2018