BTH löser IT- och biblioteksproblem på universitet i Rwanda

Då universitetet i Rwanda ombildades var IT-miljön långt ifrån optimal för studenter och personal. BTH har haft ett nära samarbete med universitetet i Rwanda sedan 2003 när det gäller att utveckla deras IT-miljö. BTH har även bidragit till att utveckla ett IT-baserat forskningsbibliotek.  

Det tidigare universitetet i Rwanda slogs 2013 ihop med sex olika högre institut och bildade dagens University of Rwanda. Ett stort problem för det nya universitetet var IT-miljön, som var långt ifrån optimal: det fanns flera olika systemleverantörer, mycket störningar i nätverken och ingen integrerad IT-miljö eller -service.

BTH:s IT-avdelning har sedan 2003 samarbetat med det afrikanska universitetet och det samarbetet intensifierades 2013 då behovet av IT-kompetens ökade.

Björn Mattsson vid BTH:s IT-avdelning har varit med under hela det Sida-stödda projektet och han har varit i Rwanda vid ett flertal tillfällen.

-Tidigare var deras IT-resurser utlokaliserade så vi har bistått dem i att skapa en integrerad IT-infrastruktur samt gett dem kunskap om hur man erbjuder IT-service och hur man kan organisera en IT-avdelning, berättar han.

Universitetet i Rwanda har idag 33 000 studenter och kollegorna från universitetet i Rwanda är mer än nöjda med samarbetet med BTH.

-Resultatet av samarbetet är att vi nu har en helt ny ”set-up” i vår IT-miljö. BTH:s IT-personal har gett oss expertkunskaper och vi har kunnat bolla med dem för att kunna omorganisera vår verksamhet. BTH har varit en mentor, berättar Eric Ngilinshuti, systemadministratör vid universitetet i Rwanda.

Under de gångna två veckorna har fyra systemadministratörer från Rwanda varit på plats på BTH för att studera hur man kan få bättre stabilitet i IT-systemen genom att skapa lokala moln, så kallad virtualisering.

BTH har även haft samarbetat med universitetet i Rwanda i skapandet av ett IT-baserat forskningsbibliotek.

-BTH har ett bra, digitalt bibliotek med stora elektroniska resurser. Det har vi arbetat med att införa på universitet i Rwanda. Ett väl fungerande bibliotek är en av grundstenarna för ett universitet, berättar Anna Stockman, bibliotekarie vid BTH, som varit drivande i detta arbete.

Både Björn Mattsson och Anna Stockman är överens om samarbetet med universitetet i Rwanda varit mycket givande även för dem.

-Vi har ställts inför många olika situationer som vi tvingats lösa, och vi har tvingats reflektera över vad vi gör. Det har varit mycket lärorikt, menar de.

Bildtext:
Från vänster: Stefan Caleklint, Geraldine Uwiringiye, Eric Ngilinshuti, Björn Mattsson, Helen Ottosson, Claude Hakizimana samt Jean Pierre Habimana. På bilden saknas Anna Stockman.

 

29 mars 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×