BTH med i kraftsamling för att öka förståelsen för hur AI kan stärka företag

Drönare

Tio organisationer och tre lärosäten i Skåne och Blekinge har gått samman i ett gemensamt projekt för att hjälpa små och medelstora företag förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens, AI. 

Projektet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU-satsningen REACT-EU som skapats för att med hjälp av digital teknik stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. Fokus ligger framför allt på användningsområden som bidrar till ökad affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet.

– Genom DigIT Hub AI gör vi en ordentlig satsning för att öka förståelsen kring möjligheterna med artificiell intelligens. AI handlar inte om futuristiska, talande robotar utan om teknik som kan användas av företag här och nu för att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Förutom utbildningar inom AI erbjuds bolag också hjälp till att implementera sina egna AI-projekt, säger Ola Svedin, VD på Mobile Heights.

– Som programansvarig för BTH:s civilingenjörsprogram i AI och maskininlärning tycker jag det är spännande att BTH är med och aktivt arbetar för att främja implementeringen av AI-teknik hos små- och medelstora företag i regionen. Förhoppningen är att detta kan leda till positiva regionala effekter genom denna samverkan mellan näringsliv och akademin i Blekinge och Skåne. Projektet utökar det redan existerande nationella initiativet ”AI Sweden” genom att nu stärka fokuseringen på små-/medelstora företag, säger Martin Boldt, docent i datavetenskap.

Lunds universitet, Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola bidrar med utbildningar samt tillgång till AI-forskare och studenter för företagen. Satsningen finansieras av EU, Region Skåne och Region Blekinge.

Projektet leds av Mobile Heights i samverkan med Media Evolution, IUC Syd, Sustainable Business Hub, Livsmedelsakademin, Packbridge, Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank och Jämställd Utveckling Skåne.

Läs mer om DigIT Hub AI

Läs pressmeddelandet

 

15 mars 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×