BTH med i nystartat nationellt spelforskarråd

Forskare från nio svenska lärosäten, däribland BTH, har gått samman med forskningsinstitutet Rise och bildat vad man beskriver som Sveriges första spelforskarråd.

– Ett syfte med det nya svenska spelforskarrådet är att öka synligheten och stärka svensk spelforskning, säger Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap vid BTH och medlem i rådet.

– Vi vill lyfta fram att spelområdet i sig självt är ett viktigt område för teknisk innovation och social kultur och som består av många olika delar. Där är bland annat det spelteknikfokus vi har på BTH är en av flera viktiga beståndsdelar.

Förutom att hjälpa spelbranschen med forskning ska rådet även arbeta med att se hur spelutbildningar matchas mot arbetsmarknaden.

– Det behövs mer direkta forskningsanslag och utbildningsplatser inom spelområdet, då det redan finns ett stort och kommande ökat behov inom spelindustrin och andra områden idag för denna typ av kompetens, menar Veronica Sundstedt.

Övriga lärosäten som sitter med i rådet är Högskolan i Skövde, KTH, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet/Chalmers, Stockholms universitet och Malmö universitet.

24 oktober 2022