BTH och Telenor i nytt strategiskt samarbete

BTH och Telenor

BTH och Telenor Sverige har signerat ett nytt avtal om strategiskt samarbete. Rektor Mats Viberg och Bjørn Ivar Moen, vd för Telenor, skrev under avtalet i Telenors lokaler i Karlskrona under gårdagen.

– Jag ser fram emot ett ambitiöst samarbete med mycket driv och kraft bakom. Vi kan gemensamt utveckla områden som är till nytta för vår bransch och våra kunder men också för samhället i stort. Med 5G och mobila privata nät som möjliggörare kan vi med hjälp av BTH:s expertis och spetskompetens inom områden som informations- och cybersäkerhet, AI och maskinteknik ta nya steg för industrins digitalisering, Industri 4.0, säger Bjørn Ivar Moen, vd för Telenor.

En av de konkreta aktiviteterna i närtid är en industridoktorand inom AI och maskininlärning som kommer att vara antagen som forskarstuderande vid BTH, men anställd av Telenor och placerad på Telenors kontor i Karlskrona. Ett annat, nyligen beslutat forskningsprojekt, är Workflex som handlar om framtida flexibla arbetspolicyer och processer.

– Vi har under lång tid haft ett gott samarbete med Telenor. Med det nya avtalet på plats höjer vi ambitionsnivån. Nu påbörjas en matchningsprocess för att hitta bra samarbetsytor och arbetsformer. Det är viktigt att medarbetarna i våra organisationer känner att det finns möjlighet att vara delaktiga och bidra med idéer. Tillsammans kan vi utforska teknik inom allt ifrån autonoma fordon till informationssäkerhet, säger Mats Viberg, rektor på BTH.

16 september 2022