BTH-professor bakom rapport om mjukvarans betydelse för företag

Idag lanseras rapporten ”Den programmeringsbara ekonomin”. Rapporten belyser vikten av mjukvara för svenska företag och deras behov av mjukvarukompetens. Bakom rapporten står bland andra Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid BTH.

Det är Swedesoft som idag presenterar en  rapport med unik statistik som tagits fram tillsammans med SCB. Statistiken visar att nästan alla företag i någon utsträckning använder mjukvarubaserade produkter eller tjänster. Trots det är det endast en femtedel som utvecklar sin egen mjukvara.

Rapportens resultat visar att efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är bred och varierad. Näringslivets framtida behov av digital specialistkompetens är en utmaning som inte bara är kvantitativ utan också kvalitativ. Det räcker inte att utbilda fler ingenjörer eller programmerare av en viss typ.

Rapportskrivarna menar att det handlar om att hitta rätt ingenjör eller programmerare, men vad som är rätt är både svårt att sätta fingret på och skiljer sig sannolikt åt både mellan företag och branscher, vilket bland annat framgår t.ex. av rapportens analyser kring kompletterande kompetenser.

Rapporten är författad av Martin Andersson, professor Blekinge Tekniska Högskola, Entreprenörskapsforum och affilierad till  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och finns att ladda ner här:

Den-programmeringsbara-ekonomin (pdf)

24 augusti 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×