BTH-professor blir del av regeringens äldreforskarråd

Johan Sanmartin Berglund, professor i tillämpad hälsoteknik, ingår i det råd som regeringen inrättat med forskare med särskild kompetens inom äldreområdet. Rådet ska främja dialog mellan regeringen och forskare inom området.

– Jag bedömer att jag kommer att kunna bidra med vetenskaplig bakgrund till de viktiga beslut som kommer att tas, menar professor Johan Sanmartin Berglund.

Johan Berglunds breda kompetens, inom både medicin och teknik, kommer väl till pass för arbetet i det här rådet.

– Jag har både kunskaper om äldres hälsa och livsstil men även kunskaper om hur digitaliseringen kan användas för att främja äldres hälsa, säger Johan Sanmartin Berglund.

Inrättandet av ett äldreforskarråd gör det möjligt för socialministern att föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet.

– Sverige får en allt äldre befolkning. Det är positivt men innebär också stora utmaningar för välfärdssamhället. Det kan till exempel handla om hur framtidens äldreomsorg bör utformas och om hur äldre kan fortsätta vara friska och hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Därför är jag glad att vi nu får ett äldreforskarråd som kan bidra i detta viktiga arbete, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Äldreforskarrådet består av 15 ledamöter och kommer att sammanträda ett par gånger per år.

Johan Sanmartin Berglund har även blivit ledamot i nämnden för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

 

20 december 2019