BTH-professor med i Etikprövningsmyndigheten

Bild av Lisa Skär

Lisa Skär, professor i omvårdnad vid BTH, är ny ledamot i Etikprövningsmyndigheten, vars uppdrag är att värna människan i forskningen bland annat genom att göra etiska prövningar av forskning på människor.

– Det är ett mycket hedrande uppdrag som ligger i linje med den forskning jag bedriver inom omvårdnad och e-hälsa, säger Lisa Skär.

Lisa Skär är utsedd till ordinarie ledamot i etikprövningsmyndighetens avdelning 2 för medicinsk forskning i Lund. Myndighetens uppdrag är att värna den enskilda människan i forskning. Myndigheten gör etiska prövningar av forskning på människor, men även på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärks förtroendet för svensk forskning.

Lisa Skär leder idag forskning inom två områden; hälsa och välbefinnande vid långvarig sjukdom samt e-hälsa.

– Delar av den forskning som genomförs vid BTH innehåller etiska frågeställningar som är viktiga att beakta. Uppdraget ger möjlighet att sprida kunskap om etiska frågeställningar även utanför etikprövningsmyndigheten, menar Lisa Skär.

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2019 och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna. Granskningen görs av ledamöter/experter inom olika områden och finns på sex platser i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.

 

22 april 2020