BTH välkomnar drygt 2 900 nya studenter i höst

Studenter

BTH erbjuder 2 924 nya studenter en plats – antingen på ett längre utbildningsprogram eller på en kortare kurs eller ett kurspaket till hösten. Det står klart när urval 1 inför hösten 2022 nu är genomfört.

De mest populära programmen är Webbprogrammering, Sjuksköterskeprogrammet, men också den förberedande utbildningen Tekniskt basår, som numera ges både på campus och på distans, är populär.

–Vi är glada över att ha ett fortsatt högt söktryck efter uppgången som varit under pandemin. Det är speciellt viktigt att Tekniskt basår fått fler sökande eftersom basåret ger behörighet att läsa vidare på våra ingenjörsprogram, säger Mats Viberg, rektor vid BTH

Av BTH:s sju civilingenjörsprogram är det inriktningen mot AI och maskininlärning som fått flest förstahandssökande och vi ser att antalet förstahandssökande på inriktningen i marin teknik ökat vilket är glädjande.

Den 19 april som var sista dagen för anmälan till höstens studiestart, hade BTH fått totalt 5 854 sökande till sina utbildningsprogram, jämfört med 5 829 året innan, vilket var glädjande eftersom trenden nationellt var en signifikant minskning i antalet sökande till högskolan.

–Vi ser nu fram emot en höst där vi återigen kan träffa studenterna, både nya och gamla, på campus. Vi har lärt oss mycket om hur vi ska bedriva distansundervisning på ett bra sätt och den kunskapen tar vi med oss. Men till hösten så kommer undervisningen på våra campusprogram att ske på plats i Karlskrona och Karlshamn, och det ser vi fram emot, säger Mats Viberg.

Det är viktigt att komma ihåg att det är svarskrav på antagningsbeskedet i urval 1. Senast den 22 juli måste du tacka ja till din utbildningsplats. Därefter görs ett nytt urval vilket gör att någon av alla de reserver som finns kan få en utbildningsplats på ett eftertraktat program. Det andra antagningsbeskedet kommer den 28 juli.

13 juli 2022