Satsning från Centrum för idrottsforskning

För första gången får BTH anslag från Centrum för idrottsforskning, CIF. De beviljade nyligen BTH 70 000 kronor för att vi ska leda ett samarbete med andra lärosäten i teknisk innovation inom hälsa och idrott.

Pengarna kommer att användas i projektet ”Health and Sports Technology Initiative” – en regional satsning inom området hälso- och idrottsteknik. Tanken med satsningen är att ta till vara idéer och utveckla dem, samordna kompetens samt ta fram tekniska innovationer som sedan kan lanseras på den europeiska eller internationella marknaden. Målet är att Blekinge ska bli ett nav för hälso- och idrottsteknisk innovation i Sverige – ett område med enorm tillväxtpotential.

– Tack vare medlen från CIF kan vi öka medvetenheten om BTH och placera oss som viktig spelare för ”sports tech” i Sverige och Norden. Vi kan även öka samarbetena med andra lärosäten vilket gynnar studenterna, säger Martin Söderberg, elitidrottskoordinator vid BTH.

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att initiera, stödja och informera om idrottsforskning. CIF ansvarar även för uppföljning av statens idrottsstöd.

Läs mer om satsningen Health and Sports Technology Initiative

18 december 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×