Curtin University i Australien – ny på listan över BTH:s internationella samarbeten

Bild av Mats Viberg och Mats Walter

BTH har idag ett 100-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 35-tal samarbeten utanför Europa. Nyligen skrevs ett första avtal med Curtin University i Australien. 

Nyligen skrev BTH:s rektor professor Mats Viberg och vicerektor professor Seth Kunin vid Curtin University, Australien, under ett första avtal mellan de två lärosätena. Curtin University som ligger i Perth i Australien, är ett välrenommerat universitet med en profil som är mycket attraktiv för BTH.

-Tanken är att utveckla och fördjupa samarbetet inom forskning och utbildning och det här första avtalet, ett ”memorandum of understanding”, utgör ett viktigt steg i den strävan, berättar Mats Walter, internationaliseringsansvarig på BTH.

-BTH har för avsikt att både skicka och ta emot studenter, forskare, lärare och jag ser med stor förväntan fram emot det fortsatta arbetet, lärosätena emellan, säger han.

Fler studenter ska ha internationell erfarenhet
-BTH vill att fler studenter får internationell erfarenhet i sin utbildning och man vill att den andelen ökar under de närmaste åren. Detta kan ske genom att erbjuda studievistelser på lärosäten utanför Sverige under en del eller delar av utbildningen. Vår strävan är att 20 procent av de som läser på BTH ska ha internationell erfarenhet, säger Mats Walter.

För de studenter som inte har möjlighet att åka utomlands ska det internationella perspektivet ske genom så kallad ”internationalisering på hemmaplan”. Det uppnås bland annat genom ett ökat antal studenter från andra länder. Målsättningen är att 20 procent av BTH:s studenter ska ha en internationell studiebakgrund.

Mot denna bakgrund är ett samarbete med Curtin University, som rankas bland de 250 främsta i världen, extra viktigt.

Läs mer om BTH:s internationella samarbeten.

15 november 2021