Dags att söka om du vill bli specialistsjuksköterska

BTH:s tre utbildningar till specialistsjuksköterska har nu öppnat för ansökan. De är till för dig som är sjuksköterska och som vill utveckla din kompetens för att ta nytt steg inom vården.

Du väljer mellan tre olika inriktningar:

Så här är utbildningen upplagd
Första terminen läser alla specialistinriktningarna tillsammans. Den andra terminen läser varje inriktning för sig och under den tredje terminen gör du ditt examensarbete. I utbildningen ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom problembaserat lärande, PBL, med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Att söka till en specialistutbildning
De tre specialistutbildningarna går att söka på Antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på Antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring.

Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Antagningsbesked och utbildningsstart
Gör din ansökan senast den 15 mars ifall du vill börja studera till hösten. Ditt antagningsbesked kommer den 20 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Utbildningarna startar vecka 35.

 

Välkommen med din ansökan!

Här hittar du alla våra utbildningar inom hälsa och vård

 

23 februari 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×