En biljett till framtidens transporter

Under parollen ”One ticket to the future” samlades representanter från länderna runt Östersjön samt från Boverket, Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Blekinge på BTH idag för att diskutera regional och gränsöverskridande kollektivtrafik.

Det är inom projektet Interconnect som deltagarna samlades till en dag med workshoppar och diskussioner om hur vi kan få till bättre och hållbara transporter.

Henrik Ny, forskare vid BTH, höll en föreläsning om att övergången till hållbar kollektivtrafik är nödvändig, möjlig och något vi har råd med. Det finns många utmaningar men det sker också mycket bra. Bland annat ser han Blekinge som ett gott exempel när det gäller att ha bussar som går på förnyelsebart bränsle och där bättre turtäthet gjort att allt fler väljer att åka kollektivt.

– Det gäller att angripa området från flera håll; att vi bygger smartare städer som kräver färre transporter, att konsumenten kan göra valet att inte ha egen bil utan att istället ha tillgång till en bilpool, att de bilar som faktiskt köps är el- eller hybridbilar och att vi tänker till vad gäller energifrågan, menar Henrik Ny.

Dagen fortsatte sedan med diskussioner mellan deltagarna om hur vi skapar ökat värde i kollektivtrafiken och med att skissa fram mer effektiva och hållbara lösningar för regional och gränsöverskridande kollektivtrafik i Blekinge. Man diskuterade även möjligheterna att förenkla biljettsystemen mellan länderna – skulle det räcka att köpa EN biljett för en resa från Blekinge till Polen till exempel?

– Vad som är unikt i det här projektet är att många länder är med och att vi genomför workshoppar i alla länderna. På så sätt kan vi höja den gemensamma kunskapsnivån i hela regionen vilket gör det lättare för oss att ta oss fram i rätt riktning, avslutar Henrik Ny.

Läs mer på https://a.bth.se/sustaintrans/

 

 

 

13 februari 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×