Satsning på forskning om hållbara transporter

Energimyndigheten beslöt nyligen att ge 7,6 miljoner kr till ett forskningsprojekt på BTH som fokuserar på en snabbomställning till hållbara transport- och energisystem.

Det kommer allt fler mål och färdplaner för fossilfrihet men det finns flera frågor kring hur det kan göras hållbart, samordnat och snabbt. Och inte minst hur vi hanterar det långsiktigt i en osäker tid med coronapandemi och andra akuta kriser.

– Det kommer väldigt lägligt för oss i forskargruppen som fokuserar på snabbomställning till hållbara transport- och energisystem. Nu kan vi följa med i många spännande regionala omställningsprojekt och skynda på dem ytterligare, säger Henrik Ny, som driver projektet.

I projektet ska Blekinge användas som regional fallstudie, med målet att sprida kunskap om flexibel snabbomställning som anpassat kan användas av andra regioner.

– Vi ska ta fram metoder och ett verktyg för att en hel region ska kunna lösa kortsiktiga kriser som coronapandemin på ett sätt som även kan leda till en fossiloberoende och långsiktigt framgångsrik transportsektor, berättar Henrik Ny.

I projektet utvecklas metodik och beslutsverktyget Vägväljaren för att hantera dessa utmaningar – med fokus på transportsektorn. Alla kommuner i Blekinge, Länsstyrelsen, Region Blekinge och flera företag är med i satsningen som hittills omfattar över 13 miljoner kronor över tre år.

BTH:s forskargrupp bygger vidare på 30 års forskning och praktik med en strategisk hållbarhetsmetodik och en översiktlig färdplan för fossilfria och hållbara persontransporter på väg.

– Nu breddar vi fokus till en regions hela transportsystem. Planerare från olika nivåer ska kunna navigera runt kortsiktiga störningar utan att tappa det långsiktiga målet ur sikte. Nyckelintressenter från nationell, regional och kommunal nivå blir därför aktivt involverade, säger Henrik Ny.

14 oktober 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×