Festliga avslutningar på båda campus för BTH:s studenter

Studenter på avslutning

I strålande sol har hundratals studenter firat att deras studier nu är till ända. BTH har genomfört avslutningsceremonier under två dagar.

Det har varit fullt i Multisalen på Campus Karlskrona under två dagar då samtliga avgångsstudenter firat tillsammans med sina anhöriga. Vid ceremonierna uppmärksammas studenterna med tal och musik.

På plats under fredagen var bland annat 70 sjuksköterskestudenter. De firade att deras treåriga utbildning nu är till ändå och det är dags att ge sig ut i arbetslivet. Cirka ett 20-tal av studenterna kommer att stanna kvar i regionen för att arbeta.

Två av studenterna på Sjuksköterskeprogrammet, Emma Balesic och Malin Wohlin, fick pris för bästa examensarbete. Enligt motiveringen har de ”på ett föredömligt sätt visat hur akademisk färdighet integreras med professionskunskap.” Studenterna har  i sitt examensarbete lyft smitta och smittspridning – en stor del i sjuksköterskans vardag.

Studenter på EXIT

På Campus Karlshamn har EXIT genomförts – en utställning där studenter från programmen Digitala spel, Digital bildproduktion och Digital ljudproduktion fick möjlighet att visa upp sina examensarbeten.

Efteråt tackades samtliga studenter och diplom för bästa examensarbete delades ut.

Studenter på EXIT

2 juni 2023