Forskare bidrar till smarta och hållbara städer

BTH är nu medlem i Viable Cities – ett innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Vi ska bidra med forskarkompetens inom bland annat fysisk planering och strategisk hållbar utveckling.

– Medlemskapet innebär att vi nu är involverade i att forma den framtida inriktningen av de återstående åtta åren av programmet. Digitalisering och medborgarengagemang ses som centrala möjliggörare för att kunna ställa om till klimatneutrala städer, liksom samverkan mellan städer och förmåga att experimentera, säger Ebba Högström, en av forskarna inom Viable Cities.

Det är framför allt forskare från två av BTH:s institutioner som kommer att medverka i innovationsprogrammet; fysisk planering och strategisk hållbar utveckling, men möjligheten att även forskare från andra områden intresserade av urbana frågor i förhållande till omställning kommer att kunna delta är stor.

– Med en ökande betydelse av digitala verktyg för att optimera och mäta städernas hållbarhetsåtgärder och vikten av att engagera medborgare i omställningen, samt kopplingen mellan folkhälsa och hållbarhet, som har aktualiserats av covid-19, så öppnar det upp för ett brett samarbete mellan engagerade forskare från BTH:s alla institutioner, menar Giles Thomson, en av forskarna inom Viable Cities.

Rektor Mats Viberg säger så här om BTH:s medlemskap:

– Vi har unika utbildningar i fysisk planering och strategiskt ledarskap för hållbarhet varför vi passar utmärkt i Viable Cities. Jag hoppas och tror att vi både kan bidra och att vi kan stärkas av vårt medlemskap.

Innovationsprogrammet ska främja nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle för att vi ska kunna ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra nationella miljö- och klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.

Innovationsprogrammets genomförs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas med KTH som värdorganisation.

Programmet genomsyras av en holistisk hållning till hållbar stadsutveckling med människor i centrum samt digitalisering och medborgarengagemang som centrala delar.

Läs mer om Viable Cities 

Kontaktpersoner för BTH:s engagemang i Viable Cities:
Ebba Högström, institutionen för fysisk planering
Giles Thomson, institutionen för strategisk hållbar utveckling

 

9 oktober 2020