Forskare får 24 miljoner för att skapa äldrevänliga miljöer

Tre forskare vid BTH får, tillsammans med en forskare vid Umeå universitet, 24 miljoner för ett projekt som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer i kommunen i att skapa ett mer åldersvänligt samhälle.

– En utgångspunkt är att äldreomsorg, fysisk planering och äldre själva har överlappande intressen i bostäder och omsorg. De har olika synpunkter och kunskaper och kommer på så sätt att bidra till ett åldersvänligt samhälle. Vi tror att det finns stor innovativ potential i detta samarbete, menar professor Catharina Nord, projektledare.

Forskarna får nu 24 miljoner från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. De ska under sex år driva projektet som har som mål att ta fram ett verktyg som ska stöda, underlätta och strukturera samarbetet mellan de olika aktörerna – allt med syftet att skapa ett åldersvänligt samhälle – ett WHO-koncept för goda miljöer för äldre människor.

BTH-forskarna Catharina Nord, Ebba Högström och Mats Lundström från institutionen för fysisk planering, tillsammans med Katarina Andersson från Umeå universitet, kommer i höst att påbörja arbetet med att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering som en del av samhällsplaneringen, hur äldreomsorgen uppfattar hur deras aktiviteter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud.

27 maj 2021