Forskare får finansiering från Sony Research Award Program

BTH-professorn i datavetenskap, Veselka Boeva, mottog nyligen det prestigefyllda Sony Research Award Program. Programmet ger finansiering till akademisk forskning som ligger i framkant och som samtidigt bidrar till att bygga upp relationen mellan högskola och Sonys forskare.

Professor Veselka Boeva ​​har lång forskningserfarenhet inom området artificiell intelligens, data mining, maskininlärning, dataanalys och bioinformatik.

Tillsammans med docent Emiliano Casalicchio initierade och skrev hon projektet ”Distributed and Adaptive Edge-based AI Models for Sensor Networks” till Sony Research Award Program 2020 som ett svar på programmets nyckelord ”Distributed Edge AI in Sensor Networks”.

Projektet kommer att adressera med dagens AI-utmaningar i ett nära samarbete med Sonys forskare vid deras labb i Lund.

– Fokus ligger på att utforma distribuerade beslutsmodeller som tillåter vertikal och horisontell skalning för att garantera högkvalitativt beslutsfattande gällande tidsförbrukning, energiförbrukning och datakommunikation. Dessa utmaningar kommer att hanteras utifrån specifika användningsfall som tillhandahålls av Sonys labb, förklarar Veselka Boeva.

Projektfinansieringen omfattar ett år med möjlighet till förlängning. BTH:s projektgrupp består av, förutom Veselka Boeva ​​och Emiliano Casalicchio, tekn. dr. Shahrooz Abghari och doktoranderna Ahmed Al-Saedi och Vishnu Manasa Devagiri.

Gruppen arbetar för närvarande med ”context aware AI models” som kan lösa specifika utmaningar som Sony har inom smart logistik.

Sony Award-programmet stöder universitetsforskning och innovation i USA, Kanada, Indien och några utvalda europeiska länder. Sverige finns med bland de utvalda europeiska länderna, som ingick i programutlysningen för första gången 2020.

15 december 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×